Uwaga! Zmiana lokalizacji PSZOK dla mieszkańców Miasta Gniezna

URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie informuje, że od dnia 8 stycznia 2022 r. przestaje funkcjonować dla mieszkańców Miasta Gniezna Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lulkowie.

Od dnia 8 stycznia 2022 r. dla mieszkańców Miasta Gniezna czynny jest PSZOK przy ul. Chrobrego 21 w Gnieźnie w każdą sobotę (z wyłączeniem dni świątecznych)  w godzinach od 8:00 do 14:00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zakładem Oczyszczania Miasta przy ul. Fabrycznej 7 w Gnieźnie, tel. 61 424 58 57, 61 424 58 58.