Uzupełnienie pojemników (Arkuszewo, Pustachowa)

W dniach 23 oraz 25 lutego odbędzie się dodatkowa dystrybucja pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, z których korzystać będą mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. 

Przypomnijmy, że 15 lutego br. rozpoczęto dystrybucję pojemników o pojemności 240 litrów, które przeznaczone są do zbiórki tzw. odpadów „suchych”. Kontenery o tej pojemności trafiają do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej. Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta pojawili się wszędzie tam, gdzie zadeklarowano prowadzenie selektywnej zbiórki. 

Otrzymanie nowego pojemnika wymaga potwierdzenia tego faktu podpisem w momencie odbioru. Ponieważ za pierwszym razem nie zastano wszystkich mieszkańców, dystrybucja pojemników zostanie ponowiona. 23 lutego br. w godzinach od 9.00 – 12.00 na Osiedlu Arkuszewo oraz 25 lutego br. o tej samej porze na Osiedlu Pustachowa pracownicy spółki odwiedzą miejsca, gdzie zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów, a gdzie nowy pojemnik nie został pozostawiony. 

Tego typu uzupełnienie pojemników będzie miało również miejsce w przypadku innych pojemników, o czym będziemy na bieżąco informować w na łamach oficjalnej strony spółki URBIS. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Zakładem Oczyszczania Miasta (tel. 61-425-58-61; e-mail: zom@urbis.gniezno.pl). 

Zobacz także:

Nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.