Weryfikacja rozpoczęta

W ostatnim czasie została rozpoczęta weryfikacja odpadów zgromadzonych przez mieszkańców. Jej celem jest ustalenie, czy w miejscach, gdzie zadeklarowano prowadzenie selektywnej zbiórki, rzeczywiście obywa się segregacja.

Kontrole są przeprowadzane przez pracowników Spółki przy okazji odbioru odpadów. Przypomnijmy, że od lipca 2013 roku, na skutek zmian w przepisach, mieszkańcy musieli zadeklarować, czy będą prowadzić zbiórkę selektywną, czy też ich odpady będą zmieszane. Zobowiązanie się do pierwszego sposobu wiąże się z niższą opłatą za wywóz odpadów.

Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy w miejscach, gdzie zadeklarowano zbiórkę selektywną, rzeczywiście jest ona prowadzona. Negatywny wynik przeprowadzonej weryfikacji będzie skutkował naliczeniem opłaty za wywóz śmieci w wysokości stawki, obowiązującej w przypadku zbiórki nieselektywnej. 

46