Wolne lokale użytkowe

Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, Wydział Rozwoju Miasta, Gospodarki i Obsługi Inwestora ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna. 

Przetarg odbędzie 14 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6 (I piętro, pok. 39). Wykaz lokali, będących przedmiotem przetargu, oraz szczegółowy harmonogram  znajdują się plikach załączonych poniżej. 

Formularz

Istotne postanowienia umowy

Ogłoszenie o przetargu

Wykaz lokali

Zarządzenie Prezydenta