Wyniki przetargu ofertowego

URBIS Sp. z o.o. podaje do wiadomości wyniki przetargu ofertowego na najem lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU OFERTOWEGO

URBIS Sp. z o.o. podaje do wiadomości wyniki przetargu ofertowego na najem lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna:

  1. ul. Garbarska 7/5 – brak ofert
  2. ul. Witkowska 60/5 – przetarg wygrali Państwo Julkowscy – 1 oferta
  3. ul. Garbarska 7/13 – brak ofert
  4. ul. Łaskiego 25/2 – wpłynęła 1 oferta Pani Koczorowskiej – rezygnacja
  5. ul. 3 Maja 35/2 – brak ofert
  6. ul. Grzybowo 16/3 – przetarg wygrał Pan Nowakowski – 1 oferta
  7. ul. Św. Wawrzyńca 14a/5 – brak ofert
  8. ul. Roosevelta 62/9 – przetarg wygrała Pani Filipowicz – 1 oferta