Wypełnij ankietę w sprawie rewitalizacji

Grupa BST na zlecenie Miasta Gniezna realizuje badanie dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Celem głównym projektu badawczego jest identyfikacja zjawisk kryzysowych na terenie Miasta Gniezna.

Niniejsze badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane informacje posłużą do opracowania zbiorczego raportu. Wszystkich, którzy dostrzegają problemy w naszym mieście proszeni są o wypełnienie poniższej ankiety w terminie od 24.10 do 3.11.2016 roku.

LINK DO ANKIETY