Zachęcamy do korzystania z e-Faktury

Szanowni Państwo !

W związku z zaistniałą sytuacją, URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie zachęca swoich Klientów do skorzystania z elektronicznej formy dostarczania faktur, duplikatów faktur i korekt.

Jest to bezpieczna i wygodna forma dostarczania dokumentów rozliczeniowych. Wszystkie e-Faktury przesyłamy w pliku pdf, który gwarantuje zapewnienie oryginalności i integralności przesłanego dokumentu. 

Z punktu widzenia wystawcy dokumentu, e-Faktura wpływa także na redukcję kosztów dystrybucji faktur.

Prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie zeskanowanej kopii dokumentu lub dokumentu z podpisem elektronicznym na adres: urbis@urbis.gniezno.pl

Wzór oświadczenia e-faktura