Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-10/2022)

Dotyczy: Transport Odpadów na trasie stacja przeładunkowa Bardo 11a k\Wrześni – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12a 62-200 Gniezno