Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-109/2019)

URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 30.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa suchej karmy dla psów i kotów o składzie analitycznym określonym szczegółowo w załączniku nr 1 na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 40.

Treść ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz

Klauzula informacyjna do umów z podwykonawcami