Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-111/2020)

Dotyczy: Dostawa oraz montaż fabrycznie nowych (nie starszych niż rok produkcji 2019) i nie noszących śladów używania dwóch statycznych systemów wagowych.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy