Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-12/2022)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2022 roku, nie używanej, w pełni sprawnej ładowarki kołowej wraz z osprzętem.