Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-511/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz modernizacja pomieszczeń na dodatkowe szatnie na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno zgodnie z PFU.

Formularz ofertowy

Koncepcja wykonania zmiany sposobu użytkowania

Program funkcjonalno – użytkowy

Kosztorys obmiaru

Rzut nr 1

Rzut nr 2

Wzór umowy