Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-142/2020)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa suchej karmy dla psów i kotów o składzie analitycznym określonym szczegółowo w załączniku nr 1 na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 40.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna