Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-265-2019)

Dotyczy: Wykonania robót budowlanych związanych z naprawą nawierzchni na drodze dojazdowej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12 A. zgodnie z przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Wzór umowy

Klauzula informacyjna