Zaproszenie do składania ofert ZP-URB-273/2021

Dotyczy: Sukcesywna dostawa suchej oraz mokrej karmy dla psów i kotów o składzie analitycznym określonym szczegółowo w załączniku nr 1 na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 40.

Treść ogłoszenia

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy