Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-35/2022)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa suchej oraz mokrej karmy dla psów i kotów o składzie analitycznym określonym szczegółowo w załączniku nr 1 na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 40.

Treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 – wzór umowy