Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-360/2020)

Dotyczy: Sprzedaż, dostarczenie oraz montaż mobilnej rampy (dalej przedmiot umowy) o parametrach szczegółowo określonych w załączniku numer 1 stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna