Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-458/2019)

Dotyczy: Badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2020 wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z tych badań.

Treść ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Załącznik nr 3 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych