Zaproszenie do składania ofert ZP-URB-486/2021

Dotyczy: Przeprowadzenie audytu energetycznego zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 01 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 468) dla URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie. 

Treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 – Zakres audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Załącznik Nr 2 – Wykaz pojazdów

Załącznik Nr 3 – Wykaz zużycia paliwa

Załącznik Nr 4 – Zestawienie zatrudnienia

Załącznik Nr 5 – Wzór umowy

Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna