Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-517/2021)

Dotyczy: „Badanie sprawozdań finansowych URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie za lata 2021 – 2022.

Treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 


Kategorie