Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-9/2022)

Dotyczy: Sukcesywny zakup wraz z dostawą drutu do belowania odpadów.