Zapytanie ofertowe ws. budynku przy ul. Libelta 56

URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na wyodrębnieniu pomieszczeń WC w lokalach, na działce nr 4 ark. 26 w Gnieźnie przy ul. Libelta 56 na podstawie dokumentacji technicznej: projekt z uzyskanym pozwoleniem na budowę, kosztorysy.

Formularz ofertowy

Treść ogłoszenia

Wzór umowy

KŚ – ul. Libelta 56 -kosztorys inst.elekt.

libelta 56 – kosztorys sanitarne

Libelta 56 kosztorys budowlany

Libelta 56 projekt opis

libelta56.dwg Model (1)

libelta56.dwg Model (2)

libelta56.dwg Model (3)

libelta56.dwg Model (4)

libelta56.dwg Model (5)

libelta56.dwg Model (6)

libelta56.dwg Model (7)

libelta56.dwg Model (8)

libelta56.dwg Model (9)