Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część II

Dotyczy: Sukcesywny odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie kodzie Ex 20 01 99  – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny tj. strzykawki i igły pochodzące z domowych iniekcji oraz prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Klauzula informacyjna