Zapytanie ofertowe (ZP-URB-500/2017) – aktualizacja

Dotyczy: „Przeprowadzenie audytu energetycznego zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 831) dla URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie.”

Formularz ofertowy (docx) – aktualizacja

Formularz ofertowy (pdf) – aktualizacja

Załącznik nr 1 – wykaz budynków oraz posiadanego sprzętu

Załącznik nr 2 – zestawienie pojazdów Urbis

Załącznik nr 3 – Audyt energetyczny wzór – aktualizacja