Zapytanie ofertowe (ZP-URB-68/2023)

Dotyczy: Przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego (dalej PFU/przedmiot umowy) dla zadania w formule zaprojektuj i wybuduj związanego z rozbudową i modernizacją, na pracującym zakładzie, instalacji.

Część I zamówienia: Przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego (dalej PFU/przedmiot umowy) dla zadania w formule zaprojektuj i wybuduj związanego z rozbudową i modernizacją, na pracującym zakładzie, instalacji oczyszczania/podczyszczania na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A 62-200 Gniezno

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Część II zamówienia: Przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego (dalej PFU/przedmiot umowy) dla zadania w formule zaprojektuj i wybuduj związanego z rozbudową i modernizacją, na pracującym zakładzie, instalacji biostabilizacji MBP w systemie zamkniętym na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A 62-200 Gniezno

Część III zamówienia: Przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego (dalej PFU/przedmiot umowy) dla zadania w formule zaprojektuj i wybuduj związanego z rozbudową i modernizacją, na pracującym zakładzie, rozbudowa składowiska o kolejną,  III kwaterę na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A 62-200 Gniezno