Zapytanie ofertowe (ZP-URB-94/2021)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 16 01 03 – Zużyte opony, z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno.

Treść ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Wzór umowy

Klauzula informacyjna