Zapytanie ofertowe

URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie ogłasza przetarg w trybie zapytania ofertowego na obsługę uroczystości otwarcia Zakładu Gospodarowania Odpadami w Lulkowie w dniu 03.06.2015.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na obsługę uroczystości otwarcia Zakładu Gospodarowania Odpadami w Lulkowie w dniu 03.06.2015 r.

formularz_ofertowy_otwarcie_zzo_lulkowo

zapytanie_ofertowe_otwarcie_zzo_lulkowo