Zarząd Spółki
Zarząd Spółki URBIS stanowią następujące osoby

Prezes Zarządu: 
Edmund Młodzikowski
e-mail: e.mlodzikowski@urbis.gniezno.pl

Członek Zarządu:
Henryk Gędek
e-mail: h.gedek@urbis.gniezno.pl

Rada Nadzorcza Spółki:
W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Przemysław Szczepański 
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Roman Ortarzewski 
Członek: Marzena Dyc-Rewers
Członek: Włodzimierz Klimczak
Członek: Emilia Wojciechowska


Kategorie