Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.K.0050.191.2019 z dn. 12.09.2019

Dotyczy: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.447.2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna.

Treść zarządzenia