Zbiórka naturalnych choinek na terenie Miasta Gniezna

URBIS Sp. z o.o. informuje, że w podanych niżej terminach zostanie przeprowadzona zbiórka naturalnych choinek pochodzących z gospodarstw domowych na terenie Miasta Gniezna. Choinki pozbawione ozdób, stojaków i doniczek należy wystawić przed posesję lub w wyznaczonych miejscach w podanych terminach do godz. 6:00.