Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Gmina Gniezno

W dniach 28-30 października 2019 r. na terenie Gminy Gniezno zostanie przeprowadzona zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowy harmonogram zbiórki znajduje się poniżej.  

Harmonogram zbiórki