Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Gmina Gniezno

W dniach 16-27 marca 2020 r. na terenie Gminy Gniezno zostanie przeprowadzona objazdowa zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych, mebli oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowy harmonogram zbiórki znajduje się poniżej.  

Harmonogram zbiórki