Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Gmina Gniezno

Wójt Gminy Gniezno zawiadamia, że w dniach 13-28 października 2021 r. na terenie Gminy Gniezno zostanie przeprowadzona objazdowa zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych, mebli oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowy harmonogram zbiórki znajduje się poniżej.

Harmonogram zbiórki