Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Gmina Gniezno – sektor A i B

Wójt Gminy Gniezno informuje, iż w miesiącu marcu 2024 roku na terenie Gminy Gniezno przeprowadzona zostanie objazdowa zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych, mebli oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowy harmonogram zbiórki znajduje się poniżej.