Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Gmina Gniezno – SEKTOR B

Wójt Gminy Gniezno zawiadamia, że w dniach 25-31 marca 2022 r. na terenie Gminy Gniezno zostanie przeprowadzona objazdowa zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych, mebli oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Sektor B). Szczegółowy harmonogram zbiórki znajduje się poniżej.

Harmonogram zbiórki