Zestawienie ofert (ZP-URB-1-2019)

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp z o.o.

Treść ogłoszenia


Kategorie