Zmiana limitów odpadów przyjmowanych w PSZOK dla mieszkańców Miasta Gniezna od dn. 2.01.2023 r.

Informujemy, że w związku z Uchwałą Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2022 r. zostały zmienione limity bezpłatnie przyjmowanych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zmiany dotyczą odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Określony limit roczny został podniesiony do 400 kg rocznie dla każdej z powyższych frakcji.

Nadal nieodpłatnie w ramach wyznaczonych limitów można przekazywać odpady zielone (do 200 kg rocznie) oraz opony (do 10 szt. rocznie).