Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Oczyszczania Miasta
ul. Fabryczna 7
62-200 Gniezno

e-mail: zom@urbis.gniezno.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 6:00 – 14:00

Świadczymy usługi w zakresie:

  • wywóz nieczystości stałych
  • usługi transportowe
  • wynajem sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą

Kontakt telefoniczny z pracownikami:

Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta tel. 61-424-58-59
Zastępca Kierownika Zakładu Oczyszczania Miasta tel. 61-424-58-61
Obsługa firm tel. 61-424-58-63
Obsługa mieszkańców Miasta Gniezna – budynki zamieszkałe wg. złożonych deklaracji tel. 61-424-58-57
Obsługa mieszkańców Miasta Gniezna – budynki zamieszkałe wg. złożonych deklaracji  tel. 61-424-58-58
Obsługa mieszkańców i firm Gminy Gniezno wg. złożonych deklaracji tel. 61-424-58-60

Zapraszamy do odwiedzania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Osiniec 6, który czynny 4 razy w tygodniu w następujących godzinach: wtorek, czwartek i piątek 11.00 – 18.00 oraz w soboty 8.00 – 14.00. PSZOK jest nieczynny w dni świąteczne.

Poniżej w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdzie Państwo wykaz odpadów, jakie można pozostawić w Punkcie. 

 Uchwała Nr 92/2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gniezna oraz REGULAMIN PSZOK obowiązujący od dn. 2.01.2023 r.

Do korzystania z PSZOK uprawnieni są mieszkańcy Miasta Gniezna, którzy zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie posiadanego QR kodu (wygenerowanego samodzielnie lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Gnieźnie).

Więcej przydatnych informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK znajduje się w poniższych linkach: 

PSZOK – przydatne informacje

Plan Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (mapa)

Jak uzyskać kod QR dla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej

Harmonogram wywozu odpadów (II kwartał 2024) – Miasto Gniezno

Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno – I półrocze 2024 r. – sektor A i B

Harmonogram wywozu odpadów (I kwartał 2024) – Miasto Gniezno

Aplikacja „KIEDY WYWÓZ” dla mieszkańców Miasta Gniezna

Cennik zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostarczanego przez placówki kulturalno-oświatowe i pozostałe podmioty prawne. Cennik obowiązuje od 1.01.2023. 

Elektrośmieci – cennik

Według ustawy o ZSEE z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1495, art. 3, pkt. 2 oraz art. 37) nieodpłatnie przyjmowany jest sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 8%.

Miejsce odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
 
Dla placówek kulturalno – oświatowych oraz pozostałych podmiotów prawnych:
 
Zakład Zagospodarowania Odpadów – Lulkowo 12a
 
Osoba oddająca zużyty sprzęt powinna mieć pieczątkę firmy i powinna być upoważniona do podpisywania faktur.