Zakład Zagospodarowania Odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Lulkowo 12a
62-200 Gniezno

e-mail: zzo@urbis.gniezno.pl

ZZO Lulkowo jest Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Uchwałą_nr_VIII_201_15  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.06.2015 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 jeden z zakładów Spółki URBIS – Zakład Gospodarowania Odpadami w Lulkowie uzyskał status Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w owym czasie dla obsługi regionu VII województwa wielkopolskiego, obejmującego gminy powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.
Odpady z gmin powiatu wrzesińskiego są przyjmowane w Stacji Przeładunkowej w miejscowości Bardo, gmina Września, natomiast odpady z gmin powiatu gnieźnieńskiego są przyjmowane w ZZO Lulkowo.

Obecnie, po zniesieniu regionalizacji, jesienią 2019 , ZZO w Lulkowie dalej obsługuje ww. obszar obu powiatów: gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.

Informacje dotyczące zwiedzania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie:

„DARBIS” – Informacje dotyczące organicznego środka poprawiającego właściwości gleby:

Uchwały regulaminy i cenniki:

Cennik zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostarczanego przez placówki kulturalno-oświatowe i pozostałe podmioty prawne. Cennik obowiązuje od 1.01.2023 r. 

Według ustawy o ZSEE z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1495, art. 3, pkt. 2 oraz art. 37) nieodpłatnie przyjmowany jest sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 8%.

Miejsce odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
 
Dla placówek kulturalno – oświatowych oraz dla pozostałych podmiotów prawnych:
Zakład Zagospodarowania Odpadów – Lulkowo 12a
Osoba oddająca zużyty sprzęt powinna mieć pieczątkę firmy i powinna być upoważniona do podpisywania faktur. 
 

Informujemy, że firma URBIS Sp. z o.o. została zarejestrowana w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (BDO) otrzymując numer rejestrowy 000003889.

Rejestr dostępny jest pod  adresem:
www.bdo.mos.gov.pl