Rejonowa Administracja Domów 
ul. B. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno

e-mail:
rad@urbis.gniezno.pl

Punkt Obsługi Użytkownika
tel. 61 424-58-75
tel. kom. 519 333 703
e-mail: bok@urbis.gniezno.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:30

Kierownik: Włodzimierz Kosowski tel. 61 424 58 88
Z-ca Kierownika: Jacek Frankiewicz tel. 61 424 58 46
Z-ca Kierownika: Roman Ortarzewski tel. 61 424 58 77

WYKAZ ADMINISTRATORÓW REJONOWEJ ADMINISTRACJI DOMÓW

Budynki Wspólnot Mieszkaniowych

Budynki Komunalne

Budynki porzucone i w administracji zleconej

Administrator Targowisk – Krzysztof Adamski tel. 508-052-165

I. Zakres działalności w nieruchomościach zarządzanych przez spółkę URBIS:
– utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez wykonywanie konserwacji i remontów;
– prowadzenie dokumentacji technicznej (dokumentacji przeglądów okresowych);
– utrzymanie porządku, czystości i estetyki na nieruchomościach;
– analizowanie kosztów i ich minimalizowanie;
– przyjmowanie zgłoszeń i ich załatwianie
– adminstracja targowisk

II. Zakres działalności w lokalach administrowanych przez spółkę URBIS w nieruchomościach zarządzanych przez inne podmioty:
– przyjmowanie zgłoszeń i ich realizacja

 


Kategorie