Rejonowa Administracja Domów


Rejonowa Administracja Domów 
ul. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno

e-mail: rad@urbis.gniezno.pl

Punkt Obsługi Użytkownika
tel. 61 424-58-75
tel. kom. 519 333 703

Godziny urzędowania:
Poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:30

Kierownik: Jacek Frankiewicz

tel. 61-424-58-46, tel. kom. 501-053-046

e-mail: jacek.frankiewicz@urbis.gniezno.pl


Z-ca Kierownika: Roman Ortarzewski

tel. 61-424-58-77, tel. kom. 508-052-157

e-mail: r.ortarzewski@urbis.gniezno.pl

Wykaz administratorów Rejonowej Administracji Domów

Administrator Targowisk – Krzysztof Adamski tel. 508-052-165

Pogotowie Techniczne
ul. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno

Zgłaszanie awarii technicznych w dni powszednie w godz. 7:00 – 15:30
tel. 61 424-58-75
Zgłaszanie awarii technicznych po godz. 15:30 oraz w soboty, niedziele i święta
tel. kom. 698-888-530