Zarząd

 

Zarząd Spółki
Zarząd Spółki URBIS stanowią następujące osoby

Prezes Zarządu:
Dariusz Zamiar
e-mail: d.zamiar@urbis.gniezno.pl

Członek Zarządu:
Rafał Tomczak
e-mail: rafal.tomczak@urbis.gniezno.pl

Rada Nadzorcza Spółki:
W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Tomasz Budasz
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Paulina Nowak
Członek: Łukasz Malczewski
Członek: Maciej Mądry
Członek: Michał Silski