Przetarg nieograniczony (ZP-URB-1-2019)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp z o.o.

Treść ogłoszenia 

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – Zestawienie kosztów

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – Pełnomocnictwo

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie innego podmiotu


Kategorie