Author Archives: Admin

Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-20/2020)

Dotyczy: Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Zbiórka naturalnych choinek

URBIS Sp. z o.o. informuje, że w podanych niżej terminach zostanie przeprowadzona zbiórka naturalnych choinek pochodzących z gospodarstw domowych. Choinki pozbawione ozdób, stojaków i doniczek należy wystawić przed posesję lub w wyznaczonych miejscach w podanych terminach do godz. 6:00.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-19/2020)

Dotyczy: Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony (ZP-URB-20/2020)

Dotyczy: Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Biura Spółki przy ul. Chrobrego 24/25 czynne krócej w Sylwestra

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie uprzejmie informuje, w dniu 31 grudnia 2020 r. obsługa klientów Spółki URBIS przy ul. Chrobrego 24/25 odbywać się będzie w godzinach od 7:30 do 10:00 oraz od 11:45 do 14:15. 

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów (I kwartał 2021) – Miasto Gniezno

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje to wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej oraz odpadów zielonych w I kwartale 2021 roku z terenu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (I półrocze 2021)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w pierwszym półroczu 2021 roku (uwaga: terminy aktualne w przypadku realizacji odbioru odpadów przez Spółkę URBIS).

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-15/2020) dla cz. I i II

Dotyczy: Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-16/2020)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-19/2020)

Dotyczy: Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 83

Kategorie