Przetarg nieograniczony (ZP-URB-1/2024)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Treść […]

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony (ZP-URB-12/2023)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami Odpowiedzi na pytania (6.11.2023) […]

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony (ZP-URB-11/2023)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Treść ogłoszenia wraz z […]

Czytaj więcej »