Wyniki przetargu

URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę uroczystości otwarcia Zakładu Gospodarowania Odpadami w Lulkowie w dniu 03.06.2015.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na obsługę uroczystości otwarcia Zakładu Gospodarowania Odpadami w Lulkowie w dniu 03.06.2015 r.

wynik_przetargu_obsluga_otwarcia_zzo_lulkowo