Kategoria: Przetargi

Pytania i odpowiedzi cz. 2 (ZP-URB-21/2021)

Dotyczy: Ubezpieczenie pojazdów należących do URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-21/2021)

Dotyczy: Ubezpieczenie pojazdów należących do URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-18/2021)

Dotyczy: Sukcesywny zakup nowych pojemników z tworzywa sztucznego, na odpady stałe.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-21/2021)

Dotyczy: Ubezpieczenie pojazdów należących do URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-20/2021)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. 

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-17/2021)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Pytania i odpowiedzi cz. 2 (ZP-URB-17/2021)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-16/2021)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania w Lulkowie.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony ZP-URB-19/2021

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-20/2021)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. 

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 60 61

Kategorie