Kategoria: Przetargi

Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-517/2021)

Dotyczy: „Badanie sprawozdań finansowych URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie za lata 2021 – 2022.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-486/2021)

Dotyczy: Przeprowadzenie audytu energetycznego zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 01 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 468) dla URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie. 

Czytaj więcej


Przetarg ZP-URB-11/2021 w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Dotyczy: ubezpieczenie mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej


Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-10/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w siedzibie Spółki URBIS w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert ZP-URB-486/2021

Dotyczy: Przeprowadzenie audytu energetycznego zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 01 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 468) dla URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie. 

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-9/2021)

Dotyczy: Transport odpadów na trasie stacja przeładunkowa BARDO 11a k/Wrześni – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12a, 62-200 Gniezno.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-7/2021)

Dotyczy: Budowa kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów wraz z infrastrukturą zewnętrzną.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-6/2021)

Dotyczy: Rozbudowa boksów magazynowych w obiekcie nr 13 oraz 14 o zadaszenia na terenie ZZO Lulkowo.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-8/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w siedzibie Spółki URBIS w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-9/2021)

Dotyczy: Transport odpadów na trasie stacja przeładunkowa BARDO 11a k/Wrześni – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12a, 62-200 Gniezno.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 56 57

Kategorie