Kategoria: Przetargi

Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część VII

Dotyczy: Sukcesywny odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część VI

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 32  – Leki inne niż wymienione w 20 01 31, w postaci m.in. przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część V

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część IV

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 17 03 80 Odpadowa papa, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część III

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część II

Dotyczy: Sukcesywny odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie kodzie Ex 20 01 99  – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny tj. strzykawki i igły pochodzące z domowych iniekcji oraz prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-20/2020)

Dotyczy: Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-1/2021)

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wysokości do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp. z o.o. 

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-1/2021)

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wysokości do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp. z o.o. 

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 53 54

Kategorie