Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno – II półrocze 2024 r. – sektor A i B

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno (SEKTOR A i B) w II półroczu 2024 r.