Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-13/2021)

Dotyczy: Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego biofiltra, na terenie MBP Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie na potrzeby URBIS Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia