Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-7/2022)

Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na modernizacji, na pracującym zakładzie, systemu wentylacji i odpylania hali sortowni odpadów komunalnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie Gmina Gniezno wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego dla w/w modernizacji, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (programem funkcjonalno-użytkowym dalej PFU). 

Treść ogłoszenia